Afspraken Vlaamse Raad der Netwerkbeheerders

Praktische leidraad voor werken in de omgeving van nutsinfrastructuur op het openbaar domein in Vlaanderen versie 2019

De Praktische leidraad voor werken in de omgeving van nutsinfrastructuur op het openbaar domein in Vlaanderen is toe aan een nieuwe versie.

De vorige versies van 2001, 2005 en ook 2010 bevatten reeds heel wat goede intenties om de samenwerking tussen infrastructuur en nutswerken beter te doen verlopen, maar alle betrokken partijen met name bouwheren en opdrachtgevers, studiebureaus en aannemers en nutsbedrijven  ervaren allemaal nog steeds veel discussies en onduidelijke afspraken in de coördinatievergaderingen en tijdens de uitvoering. 

Vandaar dat op initiatief van AWV ( Agentschap Wegen en Verkeer) samen met de studiebureaus ( Ovio en Ori) en de aannemers ( Vlawebo en Bouwunie) en de netwerkbeheerders  (VRN) een nieuwe leidraad werd opgemaakt versie 2019. Doel van deze versie is nog vroeger in het proces duidelijkere en meer resultaat gebonden afspraken voorzien  waardoor een vlotter verloop van de werken met minder hinder, vermijden van stilstandskosten en schade aan nutsleidingen tot gevolg.

Hierbij reeds een preview van de hoofdlijnen van deze nieuwe leidraad waarnaar verwezen wordt in SB 250 versie 4.1.en die in principe van toepassing is vanaf 1.1.2020 ( onder voorbehoud van definitieve goedkeuring) 

Voor uw vragen, deze kan u ondermeer stellen via deze site via contact ,waarna u een  geconsolideerd antwoord wordt bezorgd, gevalideerd door de werkgroep.
 

Code nutswerken versie 2017

In 2001 werd door de VVSG en de nutsbedrijven het initiatief genomen om een uniform afsprakenkader uit te schrijven inzake het gebruik van het openbaar domein voor de installatie van nutsinfrastructuur en de uitvoering van wegenwerken.

Dit afsprakenkader werd ondertekend en ingevoerd als een gemeenteregelment door 80% van de Vlaamse Steden en Gemeenten. Ook het Agentschap Wegen en verkeer baseerde haar protocol op dit afsprakenkader.

In 2014 werd een uitgebreide bevraging gedaan naar de bekommernissen van steden en gemeenten en nutsbedrijven. Het werd duidelijk dat een actualisatie noodzakelijk was omwille van de veranderde maatschappelijke noden.

In de nieuwe code rond nuts en infrastructuurwerken wordt  een antwoord geboden op die vragen en noden.

Hierbij vind je een link naar de website van de VVSG met https://www.vvsg.be/kennisitem/vvsg/code-voor-infrastructuur-en-nutswerken-langs-gemeentewegen-1 

- de definitieve tekst van de nieuwe code van kracht sinds 1.1.2018
- een presentatie waarin de belangrijkste nieuwe zaken toegelicht worden
- een lijst van de steden en gemeenten die de code hebben onderschreven