Afspraken Vlaamse Raad der Netwerkbeheerders

Nieuwe Code VVSG nuts en infrastructuurwerken - versie 2016 - inwerkingtreding 1.1.2018 als opnieuw 80% intakerate

In 2001 werd door de VVSG en de nutsbedrijven het initiatief genomen om een uniform afsprakenkader uit te schrijven inzake het gebruik van het openbaar domein voor de installatie van nutsinfrastructuur en de uitvoering van wegenwerken.

Dit afsprakenkader werd ondertekend en ingevoerd als een gemeenteregelment door 80% van de Vlaamse Steden en Gemeenten. Ook het Agentschap Wegen en verkeer baseerde haar protocol op dit afsprakenkader.

Sinds enkele jaren kwamen er veel vragen rond actualsatie omwille van de veranderde maatschappelijke noden.

In 2014 werd een uitgebreide bevraging gedaan naar de bekommernissen van steden en gemeenten en nutsbedrijven. In de nieuwe code rond nuts en infrastructuurwerken,  definitief sinds 6.10.2016,  wordt  een antwoord geboden op die vragen en noden.

Hierboven vind je

-de definitieve tekst van de nieuwe code die van kracht kan gaan vanaf 1.1.2018, als er opnieuw minstens 80% steden en gemeenten meestappen in het verhaal.

- een presentatie waarin de belangrijkste nieuwe zaken toegelicht worden

 

 

 

Info

info: