Nieuws

De Praktische leidrdaad versie 2019 is goedgekeurd en van toepassing vanaf 1.1.2020

In de maand januari 2020 werd een finaal akkoord bereikt tussen het Agentschap Wegen en Verkeer en de Vlaamse Raad van Netwerkbeheerders en de andere partners  inzake de nieuwe Praktische leidraad versie 2019.
Doel van deze nieuwe versie is nog vroeger in het proces duidelijkere en meer resultaat gebonden afspraken voorzien  waardoor een vlotter verloop van de werken met minder hinder, vermijden van stilstandskosten en schade aan nutsleidingen tot gevolg.

Hierbij een link naar de gepubliceerde versie: link praktische leidraad versie 2019


Terug naar overzicht