• Aquafin
 • De Watergroep
 • Elia
 • Farys
 • Fiberklaar
 • Fluvius
 • Fluxys
 • IMWV
 • IWVA
 • Orange
 • Pidpa
 • Proximus
 • Water-link
 • Waterbedrijf Knokke-Heist
 • Wyre

VRN: Vlaamse Raad van Netwerkbeheerders

Overlegplatform van de belangrijkste nutsbedrijven actief in Vlaanderen die samen gemeenschappelijke standpunten wensen te bepalen inzake het gebruik van het openbaar domein voor de aanleg en de exploitatie van distributie- en transportnetwerken voor de levering van gas, elektriciteit, water, telecom, kabeltv en riolering.

Doel is uniforme afspraken maken voor  materies inzake de uitvoering van werken op het openbare domein zowel tussen de leden onderling als met externe partijen.

Aanspreekpunt van en voor derden, waaronder verschillende Vlaamse overheden AIV, AWV, OVAM, de Vlaamse Vereniging van Steden en Gemeenten, Bouwunie infrastructuurwerken, VCB, Vlawebo, ORI, Ovio. 

Materies waarvoor een afsprakenkader werd uitgewerkt  met derden zijn te vinden op onze website onder publicaties.  
 

 

Er zijn momenteel geen nieuwberichten
 • Wie zijn we?

  Overlegplatform van de belangrijkste nutsbedrijven actief in Vlaanderen inzake het gebruik van het openbaar domein voor de aanleg en de exploitatie van distributie- en transportnetwerken voor de levering van gas, elektriciteit, water, telecom, kabel tv en riolering.

 • Wat doen we?

  We voorzien in het opstellen van uniforme kaderafspraken zowel tussen de leden onderling als samen met derden inzake terugkerende issues met betrekking tot aspecten voor de aanleg en exploitatie van netwerken op het openbaar domein.

  De afgevaardigden van de nutsmaatschappijen komen regelmatig samen in de lokale raden om er voor te zorgen dat dat de gemaakte afspraken gekend zijn bij en worden toegepast door de leden.

   

 • Hoe werken we?

  Vragen van algemene aard over het gebruik van het openbaar domein worden besproken in een werkgroep die een advies formuleert. De centrale raad behandelt dit advies en bepaalt het standpunt van de VRN. 

  Deelname aan werkgroepen met derden met een beperkte afvaardiging  en regelmatige terugkoppeling en mandaat van de centrale raad en uiteindelijke validatie door alle leden.